Giới Thiệu
 
Dịch Vụ
 
Bác Sĩ
 
Bảo Hiểm
 
Hẹn Khám
 
Biểu Mẫu
 
Kết Nối Khác
 
Chính Sách
 
Giải Đáp
 
Vị Trí Tọa Lạc
 
Liên Hệ
 
 
English
     
 
Bảo Hiểm
 
     
  Drews Family Medicine  
  Board Certified in Family Practice
Diplomates, American Academy of Family Practice
   
 
Nhận Các Bảo Hiểm
Phòng mạch chúng tôi nhận trên 25 bảo hiểm như sau...
 
Aetna PPO, POS, HMO
Beechstreet/Capp Care
BlueChoice PPO, POS, HMO
BlueCross/BlueShield
Choice Care
Coventry HMO, POS, Open Choice
Health Network America
Humana PPO, HMO, POS
Medicare
Multiplan
Peferred Plan (Plan of Georgia)
Private Health Care System (PHCS)
United HealthCare PPO, POS, HMO
USA Managed Care Organization
Quý vị nào có thắc mắc về bảo hiểm , cần đổi tên Bác sĩ và biết thêm chi tiết về những bảo hiểm khác , xin liên lạc với phòng mạch chúng tôi.
Chúng tôi đặc biệt có chương trình chích ngừa qua Vaccines For children cho tre em từ 18 tuổi trở xuống , nếu không có bảo hiểm
   Copyright © Drewsfamilymedicine.com. All Rights Reserved