Giới Thiệu
 
Dịch Vụ
 
Bác Sĩ
 
Bảo Hiểm
 
Hẹn Khám
 
Biểu Mẫu
 
Kết Nối Khác
 
Chính Sách
 
Giải Đáp
 
Vị Trí Tọa Lạc
 
Liên Hệ
 
 
English
     
 
Chính Sách
 
    Drews Family Medicine  
  Board Certified in Family Practice
Diplomates, American Academy of Family Practice
  Chính Sách kinh Tế - Tài Chính
   
 
Chính sách của chúng tôi là có thể trao trả bằng tiền mặt hoặc thẻ Tín dụng
Nếu bạn có nhu cầu thì hãy sắp xếp Vấn Đề Tài Chính rồi vui lòng liên hệ với chúng tôi.
   
 
Chúng nhận Tôi thanh toán bằng tiền măt hoặc thẻ tín dụng.
   
   Copyright © Drewsfamilymedicine.com. All Rights Reserved