Giới Thiệu
 
Dịch Vụ
 
Bác Sĩ
 
Bảo Hiểm
 
Hẹn Khám
 
Biểu Mẫu
 
Kết Nối Khác
 
Chính Sách
 
Giải Đáp
 
Vị Trí Tọa Lạc
 
Liên Hệ
 
 
English
     
 
Dịch Vụ
 
    Drews Family Medicine      
  Board Certified in Family Practice
Diplomates, American Academy of Family Practice
  Phương Thức
 
Chúng tôi thường làm Exercise Treadmill Testing tại phòng mạch để sớm phát hiệ n
bệnh tim. Ngoài ra phòng mạch có trang bị them máy Siêu Âm (ultrasound) cho bụng , Tim và máy mở tĩnh mạch chạy lên não
 
24-Tiếng Y khoa phụ Tá
   
 
Phòng mạch có hẹ thống noi qua web-based có thể giúp quý vị 24/24.Có thể đánh vào yêu cầu thuốc Và làm hẹn nếu không khẩn cấp.
 
 
Giờ Làm Việc
 
 
Phòng mạch chúng tôi khám bệnhtừ thứ Hai tới thứ bảy
Với những giờ sau đây ...
   
 
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy 
8:30 - 5:00
8:30 - 5:00
8:30 - 1:00
8:30 - 5:00
8:30 - 5:00
8:30 - 1:00
Quý vị có thắc mắt hoặc cần hỏi gì ,xin liên hệ văn phòng trong giờ và sau giờ làm việc với số điện thoại: (770)248-9345
 
   
   Copyright © Drewsfamilymedicine.com. All Rights Reserved