Giới Thiệu
 
Dịch Vụ
 
Bác Sĩ
 
Bảo Hiểm
 
Hẹn Khám
 
Biểu Mẫu
 
Kết Nối Khác
 
Chính Sách
 
Giải Đáp
 
Vị Trí Tọa Lạc
 
Liên Hệ
 
 
English
     
 
Welcome
 
    Drews Family Medicine  
  Steven N. Ha, MD, FAAFP
Kimberly T. Nguyen, MD FAAFP
  Board Certified in Family Practice
Diplomates, American Academy of Family Practice
 

Drews Family Medicine là một phòng mạch có đầy đủ các phương tiện y khoa tiên tiến nhất để chuẩn đoán sức khỏe của quý vị.
Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã chọn Drews Family Medicine là trung tâm sức khỏe cho gia đình quý vị.

 
 
 
 
Address: 5955 Jimmy Carter Blvd., Suite #40 Norcross, GA 30071
Phone : (770)248-9345
Fax : (770)797-9615
Email : info@Drewsfamilymedicine.com
 
   
   Copyright © Drewsfamilymedicine.com. All Rights Reserved